General data protection regulation utbildning i Stockholm

Teknologi och bearbetning av information som en del av GDPR

Tekniken har haft en obestridlig inverkan på både samhälle och lag, särskilt inom ramen för personuppgifter. Användningen av robotar har tillåtit för behandling av information på en aldrig tidigare skådad skala. Denna avhandling frågar om den allmänna databeskrivningsförordningen – General data protection regulation kommer att kunna tillhandahålla lämpligt skydd för registrerade vid bearbetningen av bots, samtidigt som man balanserar de registeransvariges rättigheter och intressen och främjar en hälsosam och socialt önskvärd teknologisk utveckling .

GDPR som det avser

Djupanalys av GDPR. Den granskar de viktigaste aspekterna av dataskyddslagstiftning som behandlas: de grundläggande begreppen dataskyddslagstiftning (begreppet personuppgifter, bearbetning, kontroller och processor) Rätten till bearbetning (med särskild inriktning på samtycke) datakvalitetsprinciper och registrerade rättigheter och rätten till dataöverförbarhet, rätten att invända och rätten att inte omfattas av ett automatiskt beslut. GDPR har ett antal problem när det tillämpas på bearbetning och utvecklas på ett socialt önskvärt sätt. Emellertid är noterbara frågor med lagen att definitionen av personuppgifter är extremt bred när man överväger möjligheterna att identifiera eller identifiera registrerade från förmodligen anonyma dataset, att samtycket kanske inte ger en adekvat skyddsnivå för de registrerade.

general-data-protection-regulation-stockholm