EU: s bestämmelser om dataskydd kommer att verkställas om två år

EU: s allmänna regler om skydd av personuppgifter (GDPR) kommer att bli lag den 25 maj 2018, efter det att dokumentets slutliga utkast har publicerats.
Verksamheter har nu 24 månader för att genomföra de riktlinjer som beskrivs i dokumentet, inklusive vem som är ansvarig för säkerhet och dataflöde mellan EU-länder och dem utanför området.
Det är också nödvändigt att inrätta en anmälningsförfarande för överträdelse, så att den kan granskas och rapporteras. EU syftar till att genomdriva GDPR, vilket ger företag två år att ändra sin praxis. Dessa utveckling kräver en stark och sammanhängande ram för dataskydd inom unionen, med tanke på vikten av att skapa förtroende som gör det möjligt för den digitala ekonomin att utveckla den inre marknaden.
En guide utgiven av en advokatbyrå är: titeln Future Proofing Privacy, författad av 24 av företagets anställda från 10 kontor runt om i området, ger tips till företag som ar närvarande kompatibel. ”På spel är inte bara konsekvenserna av bristande överensstämmelse, men också möjligheten att dra nytta av ny teknik, dataanalys och det enorma värdet av personlig information,” sade guiden. ”Från där finns det många invecklade nyheter att förstå och ta itu med.”
GDPR-riktlinjerna har överenskommits av EU: s medlemmar och gäller som sagt för allmänheten.
bestämmelser, stockholm, dataskydd

General data protection regulation utbildning i Stockholm

Teknologi och bearbetning av information som en del av GDPR

Tekniken har haft en obestridlig inverkan på både samhälle och lag, särskilt inom ramen för personuppgifter. Användningen av robotar har tillåtit för behandling av information på en aldrig tidigare skådad skala. Denna avhandling frågar om den allmänna databeskrivningsförordningen – General data protection regulation kommer att kunna tillhandahålla lämpligt skydd för registrerade vid bearbetningen av bots, samtidigt som man balanserar de registeransvariges rättigheter och intressen och främjar en hälsosam och socialt önskvärd teknologisk utveckling .

GDPR som det avser

Djupanalys av GDPR. Den granskar de viktigaste aspekterna av dataskyddslagstiftning som behandlas: de grundläggande begreppen dataskyddslagstiftning (begreppet personuppgifter, bearbetning, kontroller och processor) Rätten till bearbetning (med särskild inriktning på samtycke) datakvalitetsprinciper och registrerade rättigheter och rätten till dataöverförbarhet, rätten att invända och rätten att inte omfattas av ett automatiskt beslut. GDPR har ett antal problem när det tillämpas på bearbetning och utvecklas på ett socialt önskvärt sätt. Emellertid är noterbara frågor med lagen att definitionen av personuppgifter är extremt bred när man överväger möjligheterna att identifiera eller identifiera registrerade från förmodligen anonyma dataset, att samtycket kanske inte ger en adekvat skyddsnivå för de registrerade.

general-data-protection-regulation-stockholm